Termeni și condiții

Site-urile https://lektri.co și aplicația web https://m.lektri.co sunt proprietatea exclusivă a Civitronic SRL, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Doja nr. 11, județul Timiș, CIF: RO14345794, număr de înregistrare ORC: J35/1445/2001.

Termenii și condițiile de utilizare reprezintă condițiile contractuale dintre Utilizator și Civitronic SRL, iar prin accesarea și utilizarea site-ului și aplicației web LEKTRI.CO, precum și a materialelor și informațiilor furnizate prin intermediul acestor platforme, confirmați că acceptați necondiționat termenii și condițiile cuprinse în acest document.

Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile, vă rugăm să nu utilizați dispozitivul, site-ul sau aplicația web. Ne rezervăm dreptul de a modifica unilateral prevederile acestui document, cu notificarea dumneavoastră în acest sens.

De asemenea, prin acceptarea termenilor și condițiilor noastre, utilizatorul declară că are vârsta legală, a citit conținutul acestui document, îl înțelege și îl acceptă în totalitate.

DEFINIȚII

 • Site web: site-ul https://lektri.co;
 • Aplicația web LEKTRI.CO: aplicația web care permite utilizatorilor accesul la serviciul LEKTRI.CO, utilizată în principal pentru taxarea publică: https://m.lektri.co/;
 • Servicii LEKTRI.CO: servicii accesibile prin intermediul site-ului LEKTRI.CO și al aplicației web LEKTRI.CO, respectiv soluții de încărcare pentru vehicule electrice care oferă posibilitatea de a plăti taxa de încărcare pentru unul sau mai multe vehicule;
 • Utilizator: orice persoană fizică sau juridică, care utilizează serviciile noastre prin intermediul site-ului web sau al aplicației web și care acceptă termenii și condițiile de utilizare;
 • Dispozitiv: Încărcător pentru vehicule electrice LEKTRI.CO;
 • Taxa de încărcare: taxa percepută pentru încărcarea vehiculelor electrice.

SERVICII

Serviciile sunt oferite prin intermediul site-ului și aplicației web LEKTRI.CO, utilizând dispozitivele noastre includ, dar nu se limitează la informarea utilizatorilor cu privire la existența stațiilor de încărcare, ocuparea stațiilor de încărcare, accesarea parcării, dacă încărcătorul se află acolo, și plata taxei de încărcare cu cardul.

Utilizatorii trebuie să recunoască și să accepte, că aplicația LEKTRI.CO și dispozitivul (încărcătorul pentru vehicule electrice) sunt conectate la cloud doar pentru a transmite detalii de funcționare (parametri precum energia furnizată, temperatura, puterea instantanee etc.) și pentru a colecta date anonime.

LEKTRI.CO oferă servicii de încărcare cu plată, dar nu deține și nu gestionează locuri de parcare. Prin urmare, nu suntem responsabili în niciun fel pentru evenimentele care pot apărea ca urmare a parcării vehiculului utilizatorului sau pentru acțiunile proprietarului parcării sau ale unor terțe părți.

UTILIZAREA SERVICIILOR

LEKTRI.CO vă acordă dreptul la o licență neexclusivă, netransferabilă și limitată de a utiliza site-ul și aplicația web LEKTRI.CO exclusiv pentru uz personal.

Această licență nu vă dă dreptul de a utiliza site-ul și aplicația web LEKTRI.CO într-un mod care ar putea cauza daune, dezactivarea, supraîncărcarea sau deteriorarea site-ului și aplicației web LEKTRI.CO (sau a serverului, rețelei sau a oricărui alt sistem de comunicare conectat) și nu veți putea utiliza site-ul și aplicația web LEKTRI.CO în niciun mod care ar putea interfera cu utilizarea și funcționarea acestuia de către terți.

Recunoașteți în mod expres că sunteți singurul responsabil (iar LEKTRI.CO nu are nicio răspundere față de dumneavoastră sau față de o terță parte) pentru utilizarea de către dumneavoastră a site-ului și a aplicației web LEKTRI.CO, pentru orice încălcare a obligațiilor dumneavoastră în conformitate cu termenii și condițiile și pentru consecințele unei astfel de încălcări (inclusiv orice pierdere sau prejudiciu pe care LEKTRI.CO le poate suferi).

Serviciile LEKTRI.CO pot fi accesate fără a crea un cont de utilizator pe site-ul și aplicația web.

Accesul la dispozitivele de încărcare se face exclusiv prin intermediul aplicației web LEKTRI.CO.

TAXA DE ÎNCĂRCARE

Taxele de încărcare sunt actualizate în mod constant și pot fi consultate prin accesarea site-ului web LEKTRI.CO sau a aplicației web. Utilizatorul este de acord cu faptul că tarifele pot fi modificate în orice moment, fără notificare prealabilă. Utilizatorul va fi informat cu privire la valoarea fiecărei tranzacții.

PLATĂ

Plata taxei se va face în RON/EURO, cu cardul de credit/debit, direct în aplicația web LEKTRI.CO, după completarea unui formular cu datele cardului.

Utilizatorul înțelege și este de acord să exonereze LEKTRI.CO de orice răspundere în cazul în care tranzacția nu poate fi finalizată, indiferent dacă acest lucru este cauzat de faptul că utilizatorul a furnizat date incomplete/eronore, fonduri indisponibile în contul bancar asociat cardului sau din alte motive.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Prin drepturi de proprietate intelectuală se înțelege toate drepturile principale și conexe apărute în anumite momente, din când în când, în temeiul legislației privind brevetele, drepturile de autor, dreptul secretului comercial, dreptul mărcilor comerciale, dreptul concurenței neloiale și orice alte drepturi de proprietate, precum și toate cererile, reînnoirile, prelungirile și restaurările acestora, existente sau create de acum încolo în termenul de valabilitate prevăzut de lege și care produc consecințe juridice oriunde în lume.

Declarați că nu veți permite și nu veți permite unei alte persoane să:

 • copiați, licențiați, folosiți în vreun fel, distribuiți, transferați, modificați, adaptați, traduceți, dezvoltați derivate, compilați, folosiți tehnici de inginerie inversă, dezasamblați sau încercați în orice alt mod să obțineți codul sursă al site-ului și aplicației web LEKTRI.CO sau conținutul care poate fi prezentat și accesat prin intermediul acestora în orice scop, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres,
 • ia orice măsuri pentru a eluda sau încălca sistemele de securitate sau regulile de utilizare a conținutului furnizat, dezvoltat sau executat de orice funcționalitate (inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de proprietate asupra conținutului digital) conținute în site-ul LEKTRI.CO și aplicația web.
 • să folosiți site-ul web LEKTRI.CO sau aplicația web pentru a accesa, copia, transfera, codifica sau retransmite conținutul cu încălcarea oricărei legi sau drepturi a unei terțe părți sau
 • să eliminați, să ascundeți sau să modificați în detrimentul LEKTRI.CO sau al unor terțe părți somațiile sau declarațiile privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate conexe sau conținute în legătură cu sau în legătură cu site-ul și aplicația web LEKTRI.CO.

Utilizatorul înțelege că serviciul și conținutul disponibil prin intermediul site-ului și aplicației web LEKTRI.CO, inclusiv bazele de date, conținutul și grafica, codurile de programare, mărcile comerciale, mărcile de servicii și logo-urile, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, grafica, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare sunt obiecte ale dreptului de autor, fiind proprietatea LEKTRI.CO și a furnizorilor săi sunt protejate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor.

Utilizatorul dobândește un drept limitat de utilizare a serviciului LEKTRI.CO pentru uz personal, în conformitate cu acest document.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

LEKTRI.CO este pe deplin dedicat protejării confidențialității tuturor datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în siguranță. LEKTRI.CO a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau modificării neautorizate, împotriva pierderii sau distrugerii, precum și împotriva divulgării și accesului neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. LEKTRI.CO asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt:

 • nume, prenume;
 • numărul de înmatriculare al vehiculului;
 • locația;
 • e-mail, număr de telefon;
 • adresa.

Utilizatorul trebuie să recunoască și să accepte următoarele:

 • prin acceptarea prezentului contract de licență pentru utilizatorul final, utilizatorul consimte la procesarea datelor menționate mai sus de către LEKTRI.CO.
 • LEKTRI.CO utilizează datele de localizare prin poziționare GPS doar pentru a localiza cele mai apropiate dispozitive. LEKTRI.CO nu va colecta și nu va prelucra ulterior datele de localizare;
 • datele prelucrate sunt utilizate strict pentru furnizarea serviciilor și nu în scopuri comerciale sau de marketing, cu excepția cazului în care utilizatorul își dă acordul pentru aceste utilizări;
 • prin crearea unui cont pe / accesarea site-ului sau a aplicației web LEKTRI.CO cu o adresă de e-mail, utilizatorul este de acord să fie asociat cu încărcătorul și, de asemenea, să fie asociat cu activitatea sa în rețeaua de încărcătoare publice (sesiuni de încărcare, tranzacții financiare, adresă etc.)

Prelucrăm doar datele cu caracter personal necesare pentru a asigura funcționarea serviciilor și pentru a asigura un serviciu cât mai simplu și mai eficient. Datele sunt prelucrate în scopuri legitime și limitate.

Nu prelucrăm date financiar-bancare. Aceste date sunt procesate doar de către procesatorul pentru transferul de fonduri (Stripe), iar noi nu avem nicio responsabilitate în cazul pierderii datelor de către procesator.

Procesarea datelor cu caracter personal este securizată la cele mai înalte standarde și am luat toate măsurile pentru a le proteja, acestea fiind stocate pe un server cloud situat în UE, de la data colectării și până la încetarea contractului, după care toate datele cu caracter personal vor fi șterse.

Conform GDPR, ca și client aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele cu caracter personal:

 • să fiți informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale;
 • să cunoașteți entitățile care au acces la datele dvs. personale;
 • de a corecta datele inexacte și, respectiv, de a completa datele incomplete;
 • să solicitați ștergerea permanentă a datelor dumneavoastră, dacă prelucrarea nu a fost legală;
 • să vă retrageți consimțământul pentru colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră;
 • să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Prin utilizarea serviciului, serverele noastre înregistrează și colectează prin intermediul unor sisteme securizate anumite informații trimise de aplicație sau de browserul utilizatorului, cum ar fi adresa IP și locația în care este accesat site-ul sau aplicația web LEKTRI.CO. De asemenea, anumite informații despre utilizator pot fi colectate în mod legal, atâta timp cât acesta utilizează site-ul web sau aplicația, respectiv datele menționate în timpul înregistrării. Datele legate de cardul de credit/debit vor fi colectate exclusiv în scopul efectuării plății și vor fi transmise prin sisteme securizate de către procesatorul de plăți.

RĂSPUNDEREA

Utilizatorul este singurul responsabil pentru activitatea sa și pentru respectarea reglementărilor legale în vigoare. Asigurarea securității smartphone-ului/dispozitivului, alegerea ID-ului, parolei și a datelor cardului respectiv, precum și păstrarea acestora în siguranță este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.

Utilizatorul nu va fi exonerat de răspundere în caz de prejudicii aduse site-ului și aplicației web LEKTRI.CO sau terților prin utilizarea neautorizată a serviciilor, inclusiv în cazul utilizării de către alte persoane, și nici nu va putea solicita returnarea creditului neautorizat.

În caz de utilizare neautorizată, sau de furt al echipamentului mobil, utilizatorul va putea suspenda serviciile prin depunerea unei cereri.

Utilizatorii vor înțelege și accepta în mod expres că LEKTRI.CO, filialele, asociații și licențiatorii săi nu sunt responsabili în niciun fel față de dumneavoastră pentru orice daune directe, indirecte, accidentale și accidentale.

DETERIORAREA VEHICULELOR

LEKTRI.CO nu își asumă în niciun fel răspunderea civilă sau penală pentru orice daune, furturi, incendii sau pentru orice daune cauzate de utilizatori, de proprietarul parcării sau de terți, vehiculelor sau persoanelor care utilizează sau se pregătesc să utilizeze serviciile LEKTRI.CO.

UTILIZAREA TELEFOANELOR SAU A ALTOR DISPOZITIVE MOBILE ÎN TIMPUL CONDUCERII

Utilizatorul este informat că utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive mobile în timpul conducerii este periculoasă. LEKTRI.CO sfătuiește utilizatorul să nu utilizeze serviciile atunci când manevrează un vehicul în mișcare. Utilizatorul este de acord să exonereze LEKTRI.CO de orice pretenție de daune rezultate din utilizarea serviciului în timpul manipulării oricărui tip de vehicul.

NOTIFICĂRI

În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte părți va fi considerată ca fiind îndeplinită în mod valabil dacă este transmisă în scris, prin e-mail, către aceasta din urmă.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document, utilizatorul este de acord să primească toate comunicările privind executarea prezentului contract prin notificări push.

MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

Utilizatorul a fost informat și acceptă faptul că LEKTRI.CO își rezervă dreptul de a modifica în orice moment acești termeni și condiții și că modificările vor fi aduse la cunoștința utilizatorilor printr-o notificare.

Utilizarea în continuare a serviciului reprezintă o confirmare a faptului că utilizatorul este familiarizat cu ultimele modificări.

LEKTRI.CO poate ceda în orice moment drepturile care decurg din prezentul contract în favoarea unei terțe părți, fără acordul utilizatorului.

REZILIERE

Termenii și condițiile contractului de licență pentru utilizatorul final vor continua să se aplice până la rezilierea acestuia de către utilizator sau de către LEKTRI.CO. Puteți rezilia acest contract în orice moment prin renunțarea la serviciile noastre sau prin ștergerea contului dvs. la LEKTRI.CO. Drepturile dvs. încetează imediat, fără notificare către LEKTRI.CO sau către o terță parte, dacă nu respectați oricare dintre prevederile acestor termeni.

ÎNCĂLCAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

În cazul nerespectării termenilor și condițiilor, LEKTRI.CO are dreptul de a suspenda sau de a anula orice servicii fără notificare prealabilă. Anularea serviciilor ca urmare a nerespectării condițiilor contractuale nu dă dreptul utilizatorului la rambursarea plăților efectuate.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Legea aplicabilă este legea română, atât în ceea ce privește executarea obligațiilor ce decurg din prezentul document, cât și în ceea ce privește orice aspect legat de interpretarea, aplicarea și/sau întinderea efectelor acestuia, fără excepție.

Orice neînțelegere privind executarea contractului va fi soluționată pe cale amiabilă. În cazul în care o astfel de soluție nu este posibilă în termen de 30 de zile de la inițierea dialogului, litigiul va fi supus spre soluționare instanțelor judecătorești competente din orașul Timișoara, România.

DIVERSE

Contractul de licență pentru utilizatorul final / Termenii și condițiile de utilizare sunt completate de următoarele documente:

 • Politica de confidențialitate
 • Politica de utilizare acceptabilă
 • Politica privind cookie-urile

Produse

Soluții

Parteneri

Companie

Legal

Copyright © 2024 Toate drepturile rezervate
CIVITRONIC S.R.L. CUI: RO14345794 Nr.reg: J35/1445/2001
1P7K și AVA/JOY Design încărcătoare realizat de EOOS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram